Doživotna kazna

SRBIJA UVELA DOŽIVOTNU ROBIJU ZA NAJTEŽA KRIVIČNA DELA!