doprinosi

Veći minimalac, veći neoporezivi deo, manji doprinosi za PIO