Đurđic slava

Srećna slava domaćine

Danas je Đurđic, jedna od najvećih srpskih slava