devojka pala kroz prozor

Zadobila poverede

Devojka pala sa trećeg sprata u Knjaževačkoj