broj živorođenih

U periodu januar–februar broj živorođenih 8.985