bezicno fiksna telefonija

MILETIĆ: Obustaviti zamenu ‚‚CDMA” bežično-fiksne telefonije u rubnim područjima