Град Ниш – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Све битне информације:

 • ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ
  Ђердапска бр. 45, Ниш.
  +381 18 206 880
 • ОШ „СВЕТИ САВА“
  Гарсије Лорке бб, Ниш.
  +381 18 233 891
 • ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
  Београдска бр. 2, Ниш.
  +381 18 252 976
 • ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“
  Бубањских Хероја бр. 1, Ниш.
  +381 18 562 919
 • СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА БУБАЊ
  Бубањских Хероја бр. 3, Ниш.
  +381 18 263 801
 • ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
  Генерала Милојка Лешјанина бр. 49а, Ниш.
  +381 18 254 066
 • ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 14. ОКТОБАР
  Гоце Делчева бр. 2, Ниш.
  +381 18 560 848
 • ОШ „СТРФАН НЕМАЊА“
  Косовке девојке бб. Ниш.
  +381 18 213 009
 • ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
  Краљевића Марка 13А
  +381 18 562 064
 • ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“
  Љубомира Николића бб. Ниш.
  +381 18 230 583
 • ОШ „ЊЕГОШ“
  Панталејска бр. 60, Ниш.
  +381 18 212 771
 • ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА“
  Радних Бригада бр. 28, Ниш.
  +381 18 232 979
 • ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА“
  Рајићева бр. 21, Ниш.
  +381 18 522 834
 • ОШ „ЧЕГАР“
  Школска бб, Ниш.
  +381 18 211 570
 • ОШ „Коле Рашић Васе“
  Чарапића 8б, Ниш.
  +381 18 242 240
 • ОШ „Цар Константин“
  Великотрновска бр. 4, Ниш.
  +381 18 538 354
 • ОШ „Краљ Петар Први“
  Војводе Путника бр. 1, Ниш.
  +381 18 561 228
 • ОШ „Вожд Карађорђе“
  Вожда Карађорђа бр. 29, Ниш.
  +381 18 527 877
 • ОШ „Иво Андрић“
  Бранка Бјеговића бб, Ниш.
  +381 18 585 500
 • ОШ „Иван Горан Ковачић“
  Ивана Горана Ковачића бр. 14, Ниш.
  +381 18 548 710
 • ОШ „Мирослав Антић“
  Књажевачка бр. 156, Ниш.
  +381 18 570 829
 • Музичка школа
  Првомајска бр. 6, Ниш.
  +381 18 524 464
 • ОШ „Ратко Вукићевић“
  Ратка Вукићевића бр. 5, Ниш.
  +381 18 522 209
 • ОШ „Сретен Младеновић Мика“
  Шабачка бр. 20, Ниш.
  +381 18 535 299