april 2, 2024

Do 35 godina starosti

Raspisan konkurs za prijem kandidata iz građanstva na kurs za podoficire