EU Program

EU mogućnosti za civilni sektor i lokalni razvoj

EU Info kutak Niš poziva predstavnike organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, institucija u oblasti obrazovanja i kulture, da se pridruže na prezentaciji EU programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ koja će se održati u utorak 30. januar od 10 do 14h u EU info kutku  u Nišu (Vožda Karađorđa 5).

Prezentaciju organizuju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalogEU info mreža u Republici Srbiji, u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, kao imenovane kontakt tačke za program.

Radionice će voditi Željka Markulin, kontakt tačka za ovaj program u Republici Hrvatskoj, koja će preneti i iskustvo Republike Hrvatske u učestvovanju u ovom programu od 2021. godine.

Agenda:

10:00 – 10:15     Uvodno obraćanje

10:15 – 11:45     Predstavljanje EU programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“, otvorenih poziva i procesa prijave projektnih predloga

11:45 – 12:15     Pauza za ručak

12:15 – 14:00     Razrada projektnih ideja – analiza i komentari; najčešće greške kod pripreme projekata

Prijavljivanje za učešće vrši se isključivo elektronskim putem, popunjavanjem formulara na linku: https://euinfo.civicatalyst.org/gradjani_jednakost_prava_vrednosti  najkasnije do ponedeljka 29. januara 2024. godine ili do popune kapaciteta. Potrebno je da na linku izaberete grad za koji se prijavljujete. Napominjemo da nismo u mogućnosti da refundiramo putne troškove.

Nedavno je Srbija potpisala učešće u programu CERV koji pruža finansijsku podršku za promovisanje građanskog aktivizma, jednakosti za sve, te prava i vrednosti Evropske unije i namenjen je jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva.

Opšti cilj programa je zaštita i promovisanje prava i vrednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima koji su aktivni na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, te podsticanje građanskog i demokratskog učešća, radi očuvanja i daljeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program posebno podstiče učešće regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva.

Ovaj program je najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja, te tako ima za cilj jačanje demokratije u Evropi i podizanje svesti građana/ki o pravima i vrednostima sadržanima u osnovnim Ugovorima i Povelji EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti.

Pročitajte i:

Najnovije vesti na portalu

Proglašeno je 11 izbornih lista

IZBORI – NIŠ 2024: OVO SU IZBORNE LISTE ZA ODBORNIKE

Hitno saopštenje

Evakuiše se celo naselje u Nišu zbog uklanjanja bombe

Obaveštenje

Od 25. aprila do 1. maja pojačana kontrola saobraćaja

Dobro došli

Tradicionalno ,,Veče Svrljižana u Nišu” – 17. maja