Наставак субвенција за мајке за куповину прве некретнине у овој години

Министарствo за бригу о породици и демографију Владе Републике Србије саопштило је данас да је Влада донела одлуку о наставку финансирања субвенција за мајке за куповину прве некретнине у 2023. години.

Илустрација, фото: Влада Србије
Илустрација, фото: Влада Србије

Поменута одлука je донета на предлог Министарства за бригу о породици и демографију, а односи се на износ новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2023. години.

Максимални износ средстава који се може одобрити за ове намене је, као и до сада, 20.000 евра, а право на поменута новчана средства може се остварити за изградњу куће у јединицама локалне самоуправе које су утврђене као девастирана подручја у висини 50 одсто вредности радова, као и за изградњу куће у осталим јединицама локалне самоуправе, у висини 20 одсто вредности радова.

Такође, ово право може се остварити и за куповину куће или стана у висини 20 одсто вредности непокретности процењене од стране надлежног пореског органа, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

Истовремено, може се остварити и за учешће у куповини куће или стана путем стамбеног кредита – у износу од 20 одсто процењене вредности непокретности на основу које се одобрава кредит, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: