Влада усвојила сет предлога закона из области финансија

Влада Републике Србије усвојила је на јучерашњој седници сет предлога закона из области финансија, међу којима су и законска решења о новчаној помоћи грађанима за ублажавање последица пандемије COVID-19 у износу од 60 евра, као и о додатној помоћи за привреднике и најугроженије секторе и компаније.

Ана Брнабић, фото: ТВ Пинк
Ана Брнабић, фото: ТВ Пинк

На седници је усвојен Предлог закона о електронском фактурисању, којим се  унапређују транспарентност, правна сигурност и конзистентност националног правног оквира који регулише ову област.

Узимајући у обзир да је реч о системском закону, којим се дефинише електронска фактура и то следећи најбољу праксу преласка на електронско фактурисање коју примењују државе Европске уније, на свеобухватан начин уређује се област слања, пријема и чувања електронске фактуре.

Влада је усвојила и Предлог закона о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчанa помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Предлогом овог закона уређује се начин на који ће бити направљен и вођен Привремени регистар пунолетних држављана којима ће бити уплаћена новчана помоћ (начин уплате новчане помоћи за ублажавање последица пандемије, као и друга питања која су од значаја за добијање новчане помоћи).

Износ од 60 евра, односно два пута по 30 евра, моћи ће да добију држављани Србије који су пунолетни на дан ступања на снагу наведеног закона, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, поседују важећу личну карту и који се пријаве за уплату новчане помоћи у складу са овим законом.

Пунолетни грађани моћи ће да се пријављују за уплату новчане помоћи у периоду од 28. априла до 15. маја ове године, и то електронски преко портала Управе за трезор или телефонским путем, преко контакт центра.

Корисници пензија, примаоци новчане социјалне помоћи и лица у заводу за извршење кривичних санкција неће морати да се пријављују, већ ће се њима помоћ уплатити без подношења пријаве. Исплате ће почети у мају и у новембру.

Данас су усвојени и Предлог закона о изменама Закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и Предлог закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Влада је, како би се очувала ликвидност приватног сектора, одлучила да продужи постојећу гарантну шему, као и да успостави нову за подршку најугроженијим предузећима. Обезбеђено је додатних 500 милиона евра за привреднике и продужен је период расположивости за годину дана.

Кроз другу гарантну шему обезбеђено је додатних 500 милиона евра за најугроженије секторе и компаније у Србији. Нова гарантна шема намењена је првенствено најугроженијим делатностима попут угоститељства, путничког транспорта, хотелијерства у градовима и туристичким агенцијама, као и најугроженијим фирмама које су забележиле пад пословних прихода изнад 20 одсто у 2020. години.

На седници је усвојен и Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању, чији је циљ коначно регулисање друштвеног капитала у друштвима за осигурање.

Овај законски предлог односи се на друштва за осигурање која у оквиру основног капитала и даље имају друштвени капитал. Идеја закона јесте да се друштвени капитал “претвори“ у акцијски на начин који у обзир узима досадашње прописе који се тичу приватизације друштвеног капитала.

Предлог закона омогућава отклањање неједнакости на тржишту коју је друштвени капитал доносио друштвима за осигурање која га поседују, чиме се кроз олакшавање пословања и вођења пословних књига, она изједначавају са осталим учесницима на тржишту.

Такође, целокупан капитал у овим друштвима добија титулара, чиме се повећава транспарентност и одговорност у пословању.

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: