Објављен први јавни позив – развој руралног туризма

Објављен је Први јавни позив за ИПАРД подстицаје за инвестиције за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања. Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 01. јула 2020. године до 01. октобра 2020. године.

Илустрација, фото: pixabay.com
Илустрација, фото: pixabay.com

Висина подстицаја износи од 65 одсто.

Минимални и максимални износ повраћаја средстава:
Минимални износ повраћаја средстава је 5.000 ЕУР;
Максимални износ повраћаја средстава је 300.000 ЕУР;
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом смештајних и угоститељских објеката, куповина нове механизације и опреме везано за предметну инвестицију, уређење пејзажа и унутрашње путне мреже, развој туристичких рекреативних активности, као и опреме за обновљиве изворе енергије.

По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од приближно 20.000.000 ЕУР, у складу са Правилником и посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања  http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: