Preporuka REM-a

Bez diskriminacije u toku predizborne kampanje registrovanih političkih stranaka, koalicija i kandidata

rem srbija

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 02. marta 2020. godine, usvojio je „Preporuku komercijalnim pružaocima medijske usluge o obezbeđivanju zastupljenosti bez diskriminacije u toku predizborne kampanje registrovanih političkih stranaka, koalicija i kandidata“.

Internet portal ,,Niške novine“ striktno će primenjivati Preporuku Regulatornog tela ze elektronske medije.

PREPORUKA U CELOSTI:

Na osnovu člana 60. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“
br. 83/14 i 6/16-dr. zakon), Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana
02.03.2020. godine, doneo je

P R E P O R U K U
komercijalnim pružaocima medijske usluge o obezbeđivanju zastupljenosti
bez diskriminacije u toku predizborne kampanje registrovanih
političkih stranaka, koalicija i kandidata

Radi obezbeđivanja zastupljenosti bez diskriminacije u toku predizborne kampanje registrovanih političkih stranaka, koalicija i kandidata preporučuje se pružaocima medijske usluge da:

1. prilikom informisanja o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata obezbede njihovu zastupljenost u programu bez diskriminacije, imajući u vidu značaj političkih stranaka i kandidata, odnosno značaj događaja u kojima oni učestvuju;

2. predizborni program jasno odvoje od ostatka programa zvukom i slikom (najavna i odjavna špica), jasno ga označe tekstualnim obaveštenjem (npr. predizborni program, predsednički izbori, politički marketing, izborni marketing, političke reklame i sl.) tokom celog njegovog trajanja, ne emituju
predizborni program u toku i najmanje deset minuta pre ili nakon emitovanja dečije emisije, odnosno emisije namenjene maloletnicima;

3. poštuju pravila profesionalizma, objektivnosti i novinarske etike kada izveštavaju o političkim dešavanjima i u informativnim emisijama, izvan programa koji se odnosi na predizbornu kampanju, obaveštavaju o aktuelnim zbivanjima i aktivnostima državnih organa i funkcionera na način da
izveštavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove;

4. prilikom emitovanja političkih oglasnih poruka primenjuju odredbe propisa kojima se uređuje oblast televizijskog i radijskog oglašavanja;

5. ako je više podnosilaca izbornih lista ili kandidata zainteresovano za emitovanje svojih političkih oglasnih poruka u programu, a ne postoje tehnički uslovi da se njihovi interesi zadovolje u celosti, vreme namenjeno političkom oglašavanju raspodele na podnosioce izbornih lista ili kandidate srazmerno njihovoj iskazanoj zainteresovanosti;

6. predizborni program ne emituju 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mesta.

Broj: 05-2045/19/20-1
U Beogradu, 02.03.2020. godine
ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA
Goran Petrović s.r.

Pročitajte i:

Najnovije vesti na portalu

Obaveštenje

Provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje u gradu Nišu!

Potvrđeno

Od danas jedinstveno tržište rada Srbije, Albanije i Severne Makedonije

Nišlija

Zoran Maksimović posvetio pesme Nišu i Niškoj Banji, mestima koja su mu u srcu

Dobra vest za poljoprivrednike

Počela isplata po hektaru, produžen rok za prijavu