29 januara, 2020

JKP ,,Gorica“ se kreditno zadužuje sa 10 miliona dinara