novembar 30, 2019

Ovo je poslanik koji traži da država u siromašnim sredinama za prvo dete uplaćuje 450.000 DINARA!

PROTEST: Proglašena blokada RTS-a