31 maja, 2019

Ova srednja škola učenike stipendira sa po 5.000 dinara mesečno!