maj 22, 2019

MILETIĆ: Obustaviti zamenu ‚‚CDMA” bežično-fiksne telefonije u rubnim područjima