Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije Tomislav Momirović potpisao je danas Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti, kojim će biti obezbeđeni jednaki uslovi u svim lokalnim samoupravama, kao rezultat partnerskog odnosa i socijalnog dijaloga.